KNIHOVNA OSTRAVICE

Ladislav Mohelník:

První  knihovna na Ostravici byla údajně založena v roce 1921 v rámci euforie, která následovala bezprostředně po 1. světové válce a po založení Československé republiky. Byla umístěna ve škole U kostela, a jak Pamětní kniha obce Ostravice prozrazuje, jejím základem  se stalo prvních 541 svazků, které obci věnoval pan řídící učitel Košacký. Ten se stal i jejím prvním knihovníkem. Od roku 1924 se stal současně i obecním kronikářem a autorem vůbec první oficiální ostravické kroniky, takže  jen díky němu dnes ještě vůbec víme, jak to nejen s onou knihovnou vlastně bylo. Pro poznání minulosti Ostravice má vlastně Košacký větší význam než například školou přeceňovaný Palacký. Každý kultivovaný člověk to musí ještě i po blížících se 100 létech od založení knihovny ocenit. Dárce a zakladatel knihovny by si každopádně zasloužil, když ne bronzovou desku, tak alespoň poctivou informaci uvedenou na stránkách knihovny. Když ale v Brně může být například Mahenova knihovna, proč by na Ostravici nemohla být odobně Košackého knihovna, i když bez právní subjektivity a s knihami povolenými krajem? Je smutné, že o Košackého velkorysém gestu nic nenajdete ani na stránkách informačního centra spadajícího na Ostravici spíše pod ministerstvo desinformaci. O historii Ostravice zde nic zajímavého nenajdeme, protože turisty to asi vůbec nezajímá. Kde zde například najdeme alespoň základní informaci o mimořádných skvostech funkcionalistické architektury na Ostravici. Jak se to mohou dovědět turisté, když to neví ani vedení obce ani stavební úřad, ale ani tito odborníci na informace. Samozřejmě, že i stránky obce Ostravice, určené v očividně především k sebeprezentaci pana starosty, se o knihovně zmiňují jen okrajově. Jedinou informačně bohatší stránku s několika faktickými historickými chybami  najdete pouze s velkým štěstím a náhodou, protože chaotické menu přímou cestu k ní ani nenabízí.

A jsme v bludném kruhu, jsme zase tam, kde jsme již jednou byli. Zastánci centralizace, svoji ideu jediné ústřední knihovny v Praze s podřízenými pobočkami v krajských městech, nemohli asi kvůli „neblahému“ působení nepřátelské opozice svůj záměr zrealizovat v plném rozsahu a tak prvorepublikový dar zatím skončil někde ve Frýdlantě n. O. Protože Frýdlantu se do financování z kraje tekoucími prostředky do poboček nepochybně moc asi nechce, zůstal nepochybně černý Petr, výplata knihovníků a knihovnic, v rozpočtech obce. Situace, kdy jeden řídí a druhý to platí, se kocourkovským politikům na všech úrovních stále zdá ideální. Pro pražské centrum jsou tyto knihovny již dopředu dehonestovány označením „neprofesionální“. Tou poslední profesionální knihovnou je zřejmě ta frýdlantská. Ani ta však nemá možnost nakupovat knihy dle svého uvážení, protože ty se nakoupí na krajské úrovni a balíčky  se rozešlou podřízeným knihovnám. Výdobytky socialistického centrálního hospodaření  se podařilo alespoň v oblasti knihoven uchovat natolik, že ústředí opět v konečných důsledcích rozhoduje o tom, co si můžeme v knihovně přečíst. A protože knihovna má podle představ některých politiků sloužit především k ukájení jejich vlastní ješitnosti, k tomu aby si dětičky osvojily základy té správné t.j. té naší stranické ideologie, je důležité, aby na vedoucích pozicích byly dosazeny také ty správné a spolehlivé kádry. Řády, diplomy a vyznamenání pak budou z centra samy padat jako z nebe. Ostravická pobočka knihovny svůj diplom už nedávno skutečně dostala. Do Prahy si pro něj zajelo téměř celé vedení obce, ale z Frýdlantu jehož je ostravická knihovna pouhou pobočkou kupodivu nikdo. Co však toto politické vedení obce ve skutečnosti udělalo například pro digitalizaci knihovního fondu nebo kultivovanou a aktuální webovou prezentaci knihovny? Samozřejmě že nejde o digitalizaci všeho, ale alespoň o část z toho co zůstalo z oněch 541 historických svazků by mohlo přispět k šíření dobrého jména Ostravice, včetně slavné pobočky frýdlantské knihovny na Ostravici. Pokleslý amatérismus a práce na koleně čišící z internetové prezentace knihovny, TIC i obce, se z formálního důvodu přehlédnout dá. Je to především věci pokleslého vkusu pana starosty, s čímž se asi opravdu nedá nic dělat. Ubohý rozsah a věcná správnost jeho informaci však musí být podrobena nemilosrdné kontrole a kritice opozice. Dokud si vedení obce neuvědomí, že lež má krátké nohy, tak nějaká ta žaloba obci sice dělá ostudu, ale z dlouhodobého hlediska obci jedině prospěje. Stačí si přečíst úvodní stránku O obci a může se vám z těch historických nesmyslů snadno až zatočit hlava. Když si do vyhledávače na stránkách obce zadáme slovíčko knihovna, dostaneme odpověď v podobě nepřeberného množství upozornění, že knihovna byla, je anebo bude mimo provoz, ale kulturních akcí organizovaných knihovnou tam najdete jen zatraceně málo, takže s tím diplomem mi tady něco nehraje.  Nepochybuji, že zasvěceným a po kultuře dychtícím ostravickým občanům to jasné je. Jejich diplom má nepochybně větší cenu. I opozice by ovšem měla přiznat, že k nejlepším oceněním patří volební úspěch knihovnice Místní knihovna OSTRAVICE a současné členky rady a zastupitelky obce, paní Martiny Klimkové. Za kterou stranu je ve funkcích se z oficiálních stránek obce bohužel nedovíme, protože zastupitelé se za to zřejmě stydí a raději se místo toho označují jako (členové). Snad si i na to čí jsou zase vzpomenou u příštích voleb. Ostravičtí občané by jim každopádně měli připomenout, že Plojharovci a jejich povedená dceřiná TOP 09 společně obec nehorázně zdevastovali a zadlužili, ale prostředky na bezbarierový přístup do knihovny, za par korun, ani za celou svou sametovou existenci nenašli. Hlavně by jim měli voliči připomenout, že budovu školy i s prostory, ve kterých byla knihovna původně umístěna, z majetku obce nezodpovědně zašantročili, aby mohli na jiném konci obce pokračovat v přípravách na další nesmyslné zadlužování, ze kterého může mít prospěch jen investiční mafie. Čeladná, kde jsou takovéto vředy v hojnosti již vybudovány a původní obyvatelé už důsledky těžce nesou, je otřesným příkladem toho co žádnou budoucnost nemá. Ostravice by měla své krásy krajiny a poctivý vesnický charakter života střežit jako oko v hlavě. Pro tuto kultivaci ducha a pro tuto vesnickou kulturu, pro vzdělávání je vesnická knihovna skutečně doslova pokladem. Jsem nesmírně hrdý na to, že jedním z těch kdo k založení knihovny svým hlasem v roce 1921 přispěli byl i prostý sedlák, zastupitel  a člen ještě nezkompromitované Československé strany lidové Rudolf Mohelník, kterému později za jeho zdravý selský rozum primitivní bolševici život řádně osolili. Od zrušení agrární strany a rozpuštění Československé strany lidové na Ostravici v roce 1949, můžeme nepochybně  až do naších časů pokládat zdejší regionální politiku za špinavou. I přes nezpochybnitelnou dobrou vůli většiny současných zastupitelů je však pochybné sametové mantinely a kontinuita bolševického režimu v tomto našem rudém koutku republiky zcela zákonitě dostávají na nespravedlivou lavici obžalovaných.

Nezpochybnitelným historickým faktem však dodnes zůstává, že první knihovnu na Ostravici si založili ostravičtí občané pro svojí potřebu a ze své vůle. Pokud se nynější ostravičtí zastupitelé a radní domnívají že ve svých funkcích budou ještě i v příštím volebním období, tedy i v roce 2021, mohli by pro připomínku a památku řídícího učitele Košackého, pro jeho knihovnu, pro současné občany, jejich potomky a celou veřejnost  k tomuto blížícímu se výročí něco rozumného jednou konečně udělat. 

Pan starosta má svou knihovnu rád (foto převzato z fm.denik.cz/)


Náš pan starosta má knihovnu zjevně opravdu moc rád. Ostravickou opozici by však také zajímalo, zda si ze zdejší knihovny třeba již někdy něco nevypůjčil, anebo naopak zda její fond dokonce nějakým svým duchaplným dílem neobohatil. Třeba svým nezapomenutelným slavnostním projevem o Klementu Gottwaldovi by si dokonce mohl zasloužit rudou vazbu a čestné místo mezi Gottwaldovými  spisy v samostatném, rudě natřeném regálu. Třeba mu s tím mladí ostravičtí konsomolci, kteří Gottwalda dodnes bezmezně obdivují, jak se do Moskvy jezdil učit, a jak nám zakroutit krkem, brzy pomohou. Snad se pan starosta za to ještě dočká i diplomu od Plojharovců působících v jeho pomalu zanikající TOP 09. Prospěšnější by možná ovšem bylo svižně přestoupit ke Gazdíkovi, jenž sice nemá Gottwalda v oblibě, ale zato očekává v příštích volbách sladký dvojciferný výsledek.  To by pro někoho mohla být i vysněná záruka korýtka třeba až do nezadržitelně blížícího se důchodu.


http://naseknihovna.cz/ostravice/
http://fm.denik.cz/galerie/knihovna-ostravice20122009.html?mm=4058375&photo=1
http://fm.denik.cz/zpravy_region/knihovna-v-ostravici-uspela-v-celostatni-soutezi-20121009.html
http://www.obec-ostravice.cz/detail-textu.php?id=38
https://www.google.cz/search?q=Martina+Kl%C3%ADmkov%C3%A1&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwivy9O1pOrTAhUG6xoKHecgDw4QsAQIMw&biw=1280&bih=626#imgdii=roBmt5DtJjx_5M:&imgrc=3MDIs5VKjtMO6M:
http://fm.denik.cz/galerie/knihovna-ostravice20122009.html?mm=4058375&back=3567262550
http://fm.denik.cz/galerie/foto.html?mm=knihovnice_tvar_zeny

 

Leave a Reply

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..