KDE SE ŽIJE NEJLÉPE?

Ladislav Mohelník:

Na internetovém serveru www.aktualne.cz si Jana Kohoutová položila tuto jednoduchou otázku, na kterou však vůbec není snadná odpověď. Kromě souhrnného ekonomického ukazatele na ose x, musíme totiž sledovat na jejich grafu i index společenského rozvoje na ose y. Kdo má alespoň maturitu z občanské nauky, tak určitě dobře ví, co je to hrubý domácí produkt neboli HDP, jemuž Angličane říkají Gross Domestic Product, GDP (neplést prosím s DPH). Zjednodušeně se dá říct, že čím více se nacházíme vpravo, tím pro nás lépe. Aby se snad nemohlo říct, že čím více vlevo, tak tím hůř, prosadili sociální demokraté ve všech 128 sledovaných zemích, že index sociálního rozvoje bude stejně důležitý, a namalovali jej na ose y s tím, že údajně, čím výš dosáhneme, tím spokojenější určitě budeme. Celkově se pak dá říct, že čím dál od nuly, tím lépe, ale příliš se vzdalovat od obdoby Gaussovy křivky vyjádřující charakter náhody, moc rozumné také není, protože v tom druhem směru se to může dost nepříjemně projevit. To je pravě případ České republiky, která z hlediska počtu nemocnic, škol, ale i možnosti žvanit co chceme, dosahuje velmi vysoké úrovně sociálního pokroku, dokonce se v tom o kousíček i vzdálila průměru, a okamžitě se to negativně projevilo v tom, že bychom museli mít téměř jednou tak vyšší výplatu, než bychom se dostali na tomu odpovídající průměr na křivce. Tím bychom dokonce i předběhli Američany, kteří se té křivky doslova zuby nehty drží, protože si to dopředu spočítali a Obama si to dal do svého volebního programu na druhé funkční období, aby jeho voliči byli co nejvíce spokojeni za co nejméně peněz.

Odborný odhad pozice Ostravice a Moravy na světové mapě kvality života
Podklad: https://zpravy.aktualne.cz/

Jak daleko od té nuly je Ostravice? To je poněkud jiná otázka, kvůli které je nutno polemizovat s původním nadpisem. Jak se nám žije na Ostravici? Kdybychom totiž trvali na té původní otázce, zůstali bychom kupodivu sice v Evropě, ale museli bychom buďto mimo EU do Švýcarska, vysoko do hor, anebo na úplný sever Evropy, mezi lední medvědy. Ostravice je z hlediska České republiky sice hodně na severu, a sahá až vysoko na Lysou horu, ale pro Ostravici toto pravidlo bohužel z neznámých důvodů neplatí. Skutečně blažený život u nás můžete najít jedině v Praze, přestože i Brno je zlatá loď. Kdybychom se měli opírat o reálná statistická čísla, museli bychom se z toho zcela určitě zbláznit. Jednodušší proto bude, spokojit se pouze s tzv. odborným odhadem. Nikdo nedá nikomu ani korunu zadarmo. Když mají Němci třikrát tak vyšší platy, tak si na to musí také vydělat, a musí mít logicky třikrát tak vyšší HDP. Z toho vyplývá, že jsou-li průměrné platy na Ostravici maximálně tak poloviční ve srovnání s republikovým průměrem, mělo by zde být logicky i poloviční HDP. To nám umožňuje najít místo, které Ostravice na grafu zaujímá ve vztahu k našemu republikovému průměru, a můžeme si povšimnout, že na Ostravici se žije skoro tak dobře, jako v Iranu, nebo v Mongolsku. Situace je dokonce tak zapeklitá, že i kdyby se na Ostravici postavil zbrusu nový obecní úřad, a i kdyby se snížila minimální mzda klidně až o 80%, Ostravice by na té úrovni Iranu, Indie a Mongolska stejně ještě hodně dlouho zůstala. Kritik by mohl být nespokojen, že se zde metodicky zanedbává nahodilost. Ať si graf upraví promítnutím na onu Gaussovu křivku a zjistí, že si tak sice trochu pomůžou, ale nic moc se tím stejně nezíská. Dostaneme se maximálně na úroveň Bolívie, jednoho z nejzaostalejších jihoamerických států. Zatím co na křivce je poměrně husto. Ostravice se od ní  odchyluje podle odborného odhadu téměř stejně, jako Saudská Arábie nebo Kuvajt. Obě země na tom nejsou hlavně kvůli ženám s tou sociální progresivitou zrovna nejlépe, ale přes ty jejich zaostalé burky a naše progresivní minisukně, pro ně stejně nejsme žádnou konkurencí. Cca 5 až 10 x vyšší HDP, to je i výplaty, ve srovnání s Ostravici, se nám mohou zdát i docela lákavé. Jestli skutečně jde, anebo nejde o Gaussovu křivku závisí z matematického hlediska do značné míry na tom, jestli to všechno je, anebo není náhoda. Kdyby ta relativní ostravická nespokojenost ve srovnání se světem nebyla náhodná, museli bychom asi i některé zde učiněné závěry poněkud přehodnotit.

Metodika vyhotovení grafu naráží ještě i na celou řadu dalších problémů. Téměř šest roků trvalo, než se podařilo sehnat údaje o HDP všech 128 zemí. Za jediný rok se však tyto údaje v nestabilní Venezuele tak podstatně díky vítězství socialismu změnily, že bylo jednodušší ji vynechat, než počítat průměrnou hodnotu v rozmezí 0 a nekonečna. Takže letos se ani nedozvíme, jestli je na tom Venezuela, jako socialistická země s ropou, lépe než my, a nebo jsme na tom lépe my jako postsocialistická země bez ropy? Jistotu i bez odborných odhadů můžeme mít pouze v tom, že ten Social Progress Index je na Ostravici ve srovnání s Prahou tak proklatě nízký například i proto, že ve vzorně vedené Ostravické knihovně dodnes nenajdeme ani jedinou knihu od Karla Michňáka, zatím co nejrůznější knižní a periodický brak zde snadno najdete. To pak může vypadat, že na Ostravici se starostou usilujícím o hrdý titul Vesnice roku, je knihovna pouze pro někoho, nejspíš pouze pro nemyslící, a že normální zastupitelé, ale i normální slušní lidé, do knihovny ověnčené diplomy kvůli jejímu Gottwaldovskému duchu raději nechodí. Tato knihovna nejenže dodnes  nemá bezbariérový přístup pro zdravotně postižené, ale navíc si udržuje primitivní brakovou bariéru v podobě nekvalitního a nevyváženého knižního fondu, čímž snižuje nejen všechny sociální a ekonomické parametry xy, ale ponižuje i každého přemýšlivého člověka. Nejlépe se žije tam, kde nevládne lidská hloupost!


https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/kde-se-zije-nejlepe-projdete-si-nove-porovnani/r~2b1029885c3c11e781fe0025900fea04/
https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiErfWVtu_UAhVJbFAKHcqxD_sQ3ywIKDAA&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D4VJUUzW4Vt0&usg=AFQjCNEVKXUZ0QoPbGIhG2Y53qjQuwKfTQ
http://www.socialprogressindex.com/

Leave a Reply

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..