OTEVŘENÝ DOPIS PANU ČAGANOVI A ZASTUPITELŮM OBCE OSTRAVICE

Pan
Hynek Čagan 
Ostravice 379
73914

Dobrý den pane Čagane,
povšiml jsem si, že v pondělí 29.4.2013 se má na veřejném zasedání zastupitelstva obce Ostravice projednávat mimo jiné i přesun kaple, která je nyní, pokud se nemýlím, ve Vašem vlastnictví. Protože kaple není momentálně vůbec evidována a stojí dle nově digitalizovaného katastru na Vaší parcele č. 895/3, nebude přinejmenším po nabytí účinnosti občanského zákoníku v lednu 2014 Vaše vlastnictví zpochybnitelné a bude tedy plně ve Vaší moci ji například i přesunout. Jsem ostravickým rodákem a architektem z Brna, který se dlouhodobě zajímá o architektonické památky. Moje vědecké ambice mne přivedly k poznání, že dávná a mimořádně významná velkomoravská historie v oblasti Beskyd a Ostravice nám měla zůstat, a stále také skutečně zůstává, podvodně zatajená. Klíčem k historické pravdě je právě i Vaše kaple. Moravskoslezský kraj disponuje celkově dvanácti národními kulturními památkami, z nichž polovina nese pochybnou pečeť komunistické minulosti. Ani jediná z těch zbývajících, hodnotných, nemá význam srovnatelný s Vaši kapli. Tato stavbička je i vzdor veškeré ignoraci a absenci památkové ochrany jednou z nejcennějších architektonických památek v celé České republice. Je velmi obtížné takovouto kamennou stavbu přesně datovat, ale ve Vašem případě to zase není až tak důležité, protože o jejím mimořádném významu rozhoduje především místo, na kterém stojí. Přesunem by se naopak stala zcela bezcennou a význam místa, na kterém překvapivě klečel i sv. Cyril a Metoděj bude především k Vaší škodě nevratně znehodnocen. Doufám, že Vás neurazím, když si dovolím Vám doporučit kapli nepřesouvat. Vaše kaple potřebuje především citlivé statické zajištění. Praskliny na severní straně nesouvisí se stářím kaple, ale jsou bohužel důsledkem amatérské rekonstrukce cca před padesáti léty, v rámci které odstranili místní hasiči mohutnou lípu, jejíž pařez a kořeny pak dlouhodobě vyhnívaly. V době Velké Moravy byla kaple součásti rozsáhlého kamenného vodního hradu, který byl ve 13. století celý zničen a poté postupně odstraněn. Kaple na místě vstupu do tohoto hradu byla pravděpodobně jako jediný zjevný relikt z této doby ponechána. Možná, že je autentická a s ohledem na její některé detaily není podle mého názoru dokonce vyloučeno ani to, že jde o karolinskou architekturu založenou na půdorysu z doby 8. stol. Karla Velikého, pokořitele Moravy. Archeologický průzkum zde nebyl bohužel nikdy proveden, a až se archeologové a historici umění jednou odhodlají Vás oslovit, můžeme se zde s ohledem na místní proměny a působení vodního živlu dočkat jak překvapení, tak bohužel i zklamání. Na nezpochybnitelné dávné existenci velkomoravského Děvína, onoho ostravického hradu neboli pozdějšího Civitas Dei, to však již nic nezmění. Za měsíc se budou na soudobém Velehradu, založeném právě až v onom 13. století, konat velkolepé oslavy 1150. výročí příchodu věrozvěstů na Ostravici. Pozvaný je i Svatý otec. Je bohužel jen nedostatkem intelektuálního potenciálu obce Ostravice, že si nechává takto významnou a slavnou minulost ke své škodě tak snadno zcizit. Protože tento problém již není v žádném případě jen Vaším problémem, ale problémem celé obce Ostravice, dovolím si Vám tento dopis zaslat jako otevřený. Jeho elektronickou kopii zasílám jako příspěvek do diskuze i zastupitelům obce Ostravice. Bude současně zveřejněn od 26.4.2013 na www.ostravice.net spolu s odkazy na již dříve publikované práce, které jsem tomuto tématu věnoval.

S přáním hezkého dne

Ladislav Mohelník
Kvapilova 2
61600 Brno
ladislav@mohelnik.net
mobil: 606438520

Leave a Reply

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..