KOMU PATŘÍ OBEC OSTRAVICE?

Ladislav Mohelník

Odvádět pozornost od podstaty problému a tím přelstít hloupého Honzu, je běžnou taktickou výbavou chytrých králů. Více, či méně seriózními argumenty dokládaných názorů na budoucí rozvoj obce Ostravice, již bylo vysloveno ze všech stran poměrně hodně. Na jednom pólu jsou názory naprosto odmítající megalomanskou výstavbu a zničení přírodních hodnot, na druhém jsou společnosti levně skupující území geologické rezervy určené pro těžbu antracitu. Ostravičtí občané se přou o golfové míčky a přitom jim někdo vyfoukl „diamanty“ i s mošničkou.


Panu Zbyňku Tomečkovi se dostalo od pana starosty té výsady, že nás mohl poučit, jak to chodí ve světě. Mohl svoji úlitbu bohům prezentovat v celé nádheře na www.obec-ostravice.cz.[a] Kdyby se mne pan Tomeček v informaci obecního úřadu pokusil zasvěceně poučit pouze o lezení po rakouských skalách, mohl by být možná úspěšný. Chce – li mne však přesvědčit, že za všeobecný a dlouhodobý úpadek obce Ostravice nenesou lidovci rozhodující díl zodpovědnosti, tak to na mne neplatí a může to zkoušet pouze na naivky, kteří si bláhově myslí, že v této straně je více morálních politiků, než v těch ostatních. Podle mého, již značně ustáleného názoru, je v této straně nanejvýš více pokrytců prosazujících své hamižné zájmy skrze manipulaci s niternou vírou v Boha. Pro mne je typickým lidovcem falešný člověk, který jde rovnou z kostela od svatého přijímání s rýčem na zahrádku a vůbec mu nevadí, že jsou zrovna Velikonoce. To není můj výmysl, to je skutečná primitivní faleš, kdy si jen stěží můžeme představit větší opovržení k Bohu i lidem. Chlast, pýcha a hospoda , místo motlitby, pokory a kostela. V tomto smyslu by si i dnešní lidovci mohli bratra Plojhara klidně vyhlásit za svého svatého. Jemu podobných kádrů a vyznávačů své sobecké pravdy má i dnes tato strana ve svých řadách dostatek. Kdyby ve své naruby převrácené logice a servilitě napsal pan Tomeček ještě několik dalších stránek, mohl by například vylepšit lidovecký nápad s odkanalizováním obce i s čističkou na kopci a vytlačit všechny „fekálie“ třeba i z Ostravy až na nejvyšší vrchol Lysé hory. Samospádem by je pak bylo možno se samočisticím efektem nechat téct dolů do údolí. Tak to totiž leckde dodnes „dělají“ nejen rakouští hoteliéři. Jenom tam, kde obec řídí necivilizovaní a bezohlední lidé, se nejdříve zavede voda a splachovací záchody a pak se teprve buduje kanalizace. Pro takové poznatky není zapotřebí chodit do Rakouska, jak se mylně domnívá pan Tomeček. Po přečtení jeho opěvné ódy by si za státní peníze jednostranně masírovaní občane mohli snadno myslet, že jsou Rakouští občané nadšenými budovateli jaderných elektráren v Alpách. Skutečná pravda je totiž někde úplně jinde, což by mohlo snadno vyplynout z demokratické diskuze, na kterou však ostravičtí, totalitně ladění lidovci nejsou zvykli. Ostravice má, ve srovnání s jinými obcemi u nás, mimořádně chaotickou a zanedbanou infrastrukturu. Je to důsledek dlouhodobého špatného řízení obce a územního plánování v našem kraji.

Pro ostravické občany není příliš známou skutečností, že i pod samotnou Lysou horou jsou již částečně vytěžená ložiska vysoce kvalitního černého uhlí. Zájem o Ostravici je pravděpodobně poněkud přibrzděn existenci přehrady Šance. V případě lokálního zemětřesení, ke kterému v souvislostí s důlní činnosti občas dochází, by hrozilo nebezpečí protržení. Nebezpečí by se dalo do značné míry omezit jejím částečným vypuštěním a nahrazením akumulační kapacity například uvažovanou kaskádní přehradou v neobydleném Údolí Černé. Šance už jsou stejně do značné míry zaneseny naplaveninami a možná by stačilo podstatně vodu zdražit a Ostravaci by rádi omezili její spotřebu. Úřady by se současně mohly vyhnout komplikacím ze strany občanského sdružení Černá Zelená nebo Bílá Zelená a ušetřit prostředky na jednu přehradu.

Kdo jsou to ti anonymní rádcové a plánovači turismu, kteří vybarvují mapky a dělají ze slušných lidi hlupáky, kteří ani nepochopili a nebo se ani nedověděli, že se mají v zákonné lhůtě 30 dnů k nějakému lejstru vyjádřit a pak již mohou po celý zbytek života držet hubu? Kolik Ostravičanů si je vědomo, že pod jejich zahradami, pěkně v hloubce mnoha set metrů, je vrstva antracitu, téměř stejně čistého uhlíku jako je diamant? Tuším komu patří zakonzervovaná šachta ve Frenštátě pod Radhoštěm, ale netuším, komu bude patřit podzemní hmotné bohatství Ostravice??? Různí politici na tuto otázku mají různý názor. V opravdu slušné společnosti se majitele pozemku zpravidla alespoň zeptají. Dá se tedy předpokládat, že ten kdo bude mít skoupeny pozemky se nikoho moc ptát nebude muset. „Znalci ložiskových map“ si u toho ještě zahraji golf.

Na Ostravici jde hlavně o lákavé zisky. Můžeme spekulovat o tom zda byla do Beskyd ruština opětovně přilákaná více přírodními krásami a nebo touhou nezůstat na suchu ani po vyčerpání docházejících zásob plynu. Boj o nerostné suroviny v Beskydech dávno probíhá. Zástupci obce by si toho měli povšimnout. Představa Ostravice jakožto poddolovaného (vytunelovaného) území sice může být pro někoho lákavá, ale pro mne je ve světle právě absolvované podivné privatizace a pražského sametu, pane Tomečku, docela děsivá.

Doposud jsme si mohli myslel, že www.obec-ostravice.cz patří pouze panu starostovi a lidovcům. Jejich forma a obsah tomu plně odpovídá. Ignorování dopisů, petici a dokumentů, které se panu starostovi nelíbí a propagandistické zveřejňování servilních dopisů je toho dokladem. V pravém horním rohu vstupní stránky je sice poněkud nenápadně něco o Moravskoslezském kraji, ale to vypadá pouze jako nezištná reklama věnována regionu. Jinak se můžeme oprávněně domnívat, že si stránky zaplatil a provozuje pan starosta ze své kapsy, protože mají charakter blogu. Pan starosta, jako svrchovaný vládce, do něj promítá své každodenní starosti s občany, kteří ne a ne pochopit , že by se měli vzdát svojí přírody, kultury a zvyků i svých majetků ve prospěch „společnosti“. Dlužno uznat, že má v obci opravdu značnou podporu a autoritu. Vždyť se jen podívejte jak nezištně a ochotně pomohl mnohým občanům od břemene téměř bezcenných pozemků. Někteří noví „;milionáři“ si teď mohou za pouhý metr ostravické půdy koupit třeba krabičku cigaret. To je málem lepší obchod, než jaký kdysi dávno dělali afričtí domorodci s otrokáři, kteří museli platit za „bezcenné“ lidi „vzácnými“ zrcádky a bižuterií.

Dnes již jen ve vzpomínce varuje Honza Mohelník starší, perzekuovaný národně-frontovými politiky a komunistickým režimem na Ostravici více než kdo jiný. Varuje před prožíráním své budoucnosti, „podstaty“. Ani jeho žena, když chránila své 2 metry půdy a ležela před komunistickým traktorem, zřejmě netušila, že nasazuje svůj život pro něco „bezcenného“. Zatím co dvacítka ostravických lánů živila své pracovité obyvatele již více než 700 let, chov syslů se v těžkých dobách, které občas přicházejí, zatím nikde moc neosvědčil.

Ostravičtí občané mají takové vedení, jaké si zvolili a dopadnou tak, jak si zaslouží. Volme prosím v příštích volbách poctivé zastupitelé, kteří nenechají ohrozit naši obec. Volit lidovce je podle mého názoru na Ostravici urážkou víry.

Návrh zastupitelstvu obce Ostravice:

Navrhuji zastupitelstvu obce Ostravice, aby bylo pro vyjádření osobních názorů občanů na oficiálních www stránkách obce Ostravice zřízeno neanonymní diskusní fórum a aby nebyly zneužívány oficiální stránky k jednostranné politické propagandě. Navrhuji odstranění anonymity vkládání dokumentů, určení a zveřejnění administrátora, vyhláškou stanovit pravomoci a zodpovědnosti ve vztahu k informačním technologiím v obci, přidělení úředních mailových adres všem orgánům obce a to včetně všech zastupitelů. Zaostalost obce čiší i z užití informačních technologii. Schází zřejmě obecní webmaster, který by měl průběžně dbát i na jejich kulturní a výtvarnou úroveň. Schází systematické archivování a jednoduchá dostupnost všech zveřejněných dokumentů (např. zápisy ze zasedání zastupitelstva, volební programy….), aby se předešlo problémům. V pdf formátu je potřeba zveřejňovat kopie originálů včetně podpisů a razítek a nikoli „upravené“ opisy, kdy není ani zřejmé, komu byl například názor pana Tomečka určen, protože schází i adresát. Nepochybují, že technické vybavení již dávno obec má, ale je pouze potřeba vyžadovat od úředníků patřičnou kvalifikaci pro jinde běžné činnosti. I přes dílčí zlepšení v tomto volebním období představuje elektronická agenda v obci přinejmenším pětiletou zaostalost za republikovým průměrem. Žádám, aby za veřejné prostředky byli ostravičtí občané informování zodpovědně, objektivně a pravdivě. Úroveň tohoto média je především obrazem nastupující mladé generace místních politiků. Zatím to není obraz moc příznivý. Měly by zde být prezentovány zasvěcené názory a politické postoje nejen starosty, ale i všech ostatních zastupitelů a především alespoň minimální opozice. Zastupitelé, kteří nejsou schopni zformulovat a zveřejnit své postoje jinak než jednohlasným hlasováním na schůzi, do zastupitelstva obce Ostravice nepatří. Na osobní výlevy a opěvující ódy ať si laskavě každý pořídí, a tedy i pan starosta, své vlastní stránky za své vlastní prostředky.[b]


Poznámka:

[a]  05/12/2017 10:17 Protože přinejmenším někteří ze současné generace místních mocipánů sedí na svých místech zřejmě a mimo jiné hlavně také proto, aby kryli zlořády svých předchůdců, nechal někdo tento historický doklad úpadku z obecní databáze, místo prostého převedení do archivu, nenápadně odstranit. Vážnou otázkou je, které další nepříjemné dobové dokumenty, a proč podlehly cenzuře stejně jako za bolševiků? Internet je však tak úžasná věc, že kdyby bylo nejhůř, dají se tato minula svinstva dost překvapivě dohledat.  Na světě jsou servery, ve kterých je uloženo snad vše co kdy bylo na stránkách  obce Ostravice přístupné (možná i nepřístupné). Stačí jen vědět, jak na to a veškerá snaha podvádět může být soudruzi Plujlháři směšně marná.

[b] 05/12/2017 10:17 Anonymy vždy byly a stále ještě jsou něčím opovrženihodným, mrzkým, s nízkým cílem v pozadí. Pokud tato forma komunikace s občany dlouhodobě vyhovuje těm kdo rozhodují o náležitostech www.obec-ostravice.cz je to přesně ten podraz na slušných lidech, na základě nějž ve volbě dostali hlas místo poctivých. Nicméně je třeba si uvědomit, že vše co není podepsáno, je vlastně podepsáno starostou. Bylo by však záhodno aby neschopná opozice alespoň prověřila, zda toto medium je skutečně jen jeho a nebo reprezentuje názor celého zastupitelstva. Snad jen s výjimkou pana Tomáše Kokeše si v tomto směru další pobyt v zastupitelstvu mlčenlivá opozice vůbec nezaslouží. Zveřejněný názor opozice je pro občany nesrovnatelně důležitější než starostův.

Leave a Reply

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..