ČERNÁ A BÍLÁ

Ladislav Mohelník:

Na webovou stránku věnovanou historii obce Staré Hamry,  se vloudila chyba. Může to být pro někoho možná překvapivé, ale na Bílém Kříži nepramení Bílá Ostravice, nýbrž potok Černá. Údolí kterým protéká není údolí Černé Ostravice, ale Údolí Černé. Potok Bílá dal jméno obci Bílá a nikoli obci Bílá Ostravice, jak by nás snad za chvíli chtěli novodobí mediální manipulátoři. Teprve od soutoku horských potoků nebo snad již dokonce říček ČernáBílá je jako v dávném magickém mysteriu zrozená řeka s pozoruhodným názvem Ostravice. Názvy Bílá OstraviceČerná Ostravice vyskytující se i na jiných místech starohamerské prezentace jsou bohužel pouhým novodobým výmyslem a tedy jednoduše nesprávné. Při používání současných geografických názvů není radno postupovat svévolně, protože při konfrontaci s historickými prameny (např. starými mapami) takovéto chyby jednou v budoucnu bohužel naši potomci snadno odhalí a budou se nám oprávněně smát. Takovéto chyby umocněné internetem poukazují na to, do jaké míry jsme srostlí se svým životním prostředím. Současní nedbalí kartografové si velké problémy s místními názvy, s názvy řek a potoků na Ostravici rozhodně nedělají, přestože tím mimochodem vstupují do bezprostředního lidského soukromí bezbranných místních obyvatel. Bolševici všech světových stran se naučil manipulovat s pojmy i lidmi zcela vlezle a bezohledně, a mnohým uživatelům medii to bohužel snad ani nevadí. Názvy, které byly dříve, až do necitlivé* územní reorganizace v r. 1951, zcela samozřejmě spjaté s obci Ostravici, nečinily naším předkům díky své stabilitě po celá staletí žádné problémy. Současným úředníkům ve Starých Hamrech a v Bílé toto dědictví, spadlé do klína, dodnes zjevně nepřirostlo k srdci, a tak s ním podle toho také i nakládají. Neváží si ani magického potoka Bílá, ani Černá, protože ničemu z toho, co se zde v dávné minulosti odehrávalo, dnes již téměř nikdo zjevně nerozumí. Nechápou ani tu prostou alchymii, že smícháním ryzí Bílé a Černé se může zrodit magická krása, Ostravice, zatímco smícháním falešné Bílé Ostravice a Černé Ostravice může vzniknout jedině kalná a ponurá šeď.

potok Černá
Na Císařských povinných otiscích stabilního katastru vyhotovených v r. 1833 je místní potok Černá na historické mapě Ostravice nazván i přes částečnou jazykovou komplikaci zcela jednoznačně

Obec a potok Bílá
Místní část obce Ostravice je označena ve svém zárodečném jádru v r. 1833 jako Bílá spolu s potokem Bílá. Mapa dokládá situaci před výstavbou arcibiskupského zámečku a tehdejší stavby využívající vodní sílu  související s intenzivní těžbou a plavením dřeva pro ostravické a frýdlantské hamry. 


Lesní paseka Žarovjanka neboli původně Žarovanka nad potokem Bílá ve svém názvu odráží krajinné mytické děje, které ji dříve dávaly podstatný duchovní smysl erodovaný významově v bezduché současnosti bohužel jedním písmenem navíc. 


Martin Mohelník jako původní vlastník domu č. p. 124 na p. č. 343 a současně i dřevorubecký tvůrce paseky  Žarovanka, nepochybně velmi dobře věděl, že hospodaří při soutoku potoků Bílá a Černá, na místě zrodu řeky Ostravice.**  Nepochybně dobře věděl, jak se jeho Žarovanka má v mytickém sousedství správně jmenovat, protože právě jeho potomci si pověst, o ohnivém psovi hlídajícím jedinou cestu z podsvětí k ní, předávali poctivě z generace na generaci, aniž by později vůbec tušili komu Kerber ve skutečnosti vlastně patřil.

Místo ohnivého Kerbera zakazuje v současnosti vjezd z podsvětí do Ráje na Žarovance dopravní značka. Někdejší Martinův dům doznal nepochybně již nějakou tu opravu a přestavbu, ale stojí i po cca 200 létech stále ještě na svém místě. Zdroj: Google Earth

Právě tak jako mají odjakživa rodiče přirozené právo i povinnost dat jméno svému dítěti, má také ten, kdo svým tvůrčím úsilím podmíněně souvisejícím také s vlastnictvím, vytvoří například nové krajinné dílo, právo a povinnost ho pojmenovat a chránit. Je jen otázkou kulturní úrovně generaci vlastníků a uživatelů zda dokážou toto dílo i s jeho názvem uchovat, dotvořit, přetvořit… Vše ostatní, postrádající jakoukoli autenticitu vztahů, je již jen prostá nedbalost, drzost, arogance, hloupost, lhostejnost…***


Žarovanka v Bílé dodnes představuje skutečný Ráj, obklopeny přírodními božstvy


* Nesmyslnost bolševické slabomyslné územní reorganizace z roku 1951 byla potvrzena mimo jiné i následnou bezkoncepční výstavbou přehrady Šance, se kterou se v té době ještě zcela vážně nepočítalo, přestože Hitler ji již dávno předtím na svém seznamu měl. Škola, JZD, kostel sv. Jindřicha, hřbitov i s Maryčkou se najednou ocitly na jednom břehu jezera a MNV s obchodem na břehu druhém. Převozníkovi Charónovi však jeho živnost zakázali a naopak vyhlásili okolo celé přehrady i ochranné pásmo. Většina lidí se proto raději odstěhovala. Z 2500 obyvatel v roce 1930 se obec propracovala k současným 560. Zrušit farnost a školu, do které nakonec neměl kdo chodit bylo snadné, ale třicet let se pak Husákova mládež školila na protějším břehu v hospodě. Demokracii přežila do současnosti již na Samčance pouze dvoutřídka. Sice jen s par dětmi, ale zato s výbornou domácí kuchyni. S železnici a nádražím na dně přehrady se Staré Hamry a Bílá staly obcemi nejlépe odříznutými od někdejšího Markrabství moravského, Slezska i Uher, což má v jistém směru i některé nezanedbatelné výhody. Na rozdíl od Ostravice si tak Staré Hamry díky své prozíravosti s hospodou udržují vysokou úroveň vzdělanosti, ale možná i proto, že emigrace do ciziny zde není tak snadná jako třeba na Ostravici, kde stačí prostě koupit lístek a jedeš.

** Stačilo by jen několik málo let a novodobí úřednici by nám dokázali, že černá je bílá a bílá je černá. Martin Mohelník však ještě moc dobře věděl, že název obou potoků souvisí s protikladností dynamiky jejich proudů, vln a jejich denního i nočního osvětlení, z nichž jeden teče od severu k jihu a druhý přesně opačně. Jakékoli slovo navíc je jen nežádoucím oslabením magické krásy místa.

*** Na nedaleké Čeladné už dospěli k závěru, že jejich obcí neprotéká ani Čeladnica, jak ji místní obyvatelé od nepaměti ve svém nářečí správně nazývali, neprotéká ani Čeladná, jak ji najdeme již i v mapách 19. století, nýbrž nyní již úplně dětinsky zdrobnělý potok Čeladenka. V podstatě se dá dospět k závěru, že čím více fekálii a polyetylenu regulovanou stokou z obce odtéká, tím vřelejší vztah k ní úředníci mají. Chtělo by to nechat je při nějaké slušnější povodni trochu v Čeladnici zaplavat, aby pochopili co je to síla vodního živlu a s kým mají ve skutečnosti tu čest. Původní název souvisel se skupinou folklorních magických pojmů jako například čarodejnica, klekanica, polednica, Ostravica… a není možné jej jen tak lehce a beztrestně měnit, jen proto, že má někdo plnou hlavu svých milenek a hotelových Čeladenek.


https://cs.wikipedia.org/wiki/Star%C3%A9_Hamry
http://www.stare-hamry.cz/o-obci.php
http://www.stare-hamry.cz/detail-textu.php?id=367
http://www.stare-hamry.cz/detail-textu.php?id=368
https://cs.wikipedia.org/wiki/B%C3%ADl%C3%BD_K%C5%99%C3%AD%C5%BE
http://archivnimapy.cuzk.cz/uazk/pohledy/archiv.html Stabilní katastr spojený
http://archivnimapy.cuzk.cz/com/2189-1/2189-1-016_index.html
http://archivnimapy.cuzk.cz/com/2189-1/2189-1-025_index.html
http://archivnimapy.cuzk.cz/com/2189-1/2189-1-031_index.html
http://archivnimapy.cuzk.cz/com/2189-1/2189-1-035_index.html
http://www.panoramio.com/photo/36737927?source=wapi&referrer=kh.google.com#
http://www.panoramio.com/photo/65804496?source=wapi&referrer=kh.google.com
https://www.google.com/intl/cs/earth/
https://earth.google.com/web/@49.4576448,18.45966174,520.27032471a,0d,56.32661561y,199.34356636h,89.85355847t,0r/data=IhoKFm5GNWxqOGtiRi10LWZGZkI2SWxmSXcQAg
http://ostrava.idnes.cz/zanikla-mista-stare-hamry-prehrada-sance-ffe-/ostrava-zpravy.aspx?c=A170702_174110_ostrava-zpravy_jog

 

Leave a Reply

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..