KRYPTOKRACIE ANEBO MEDIOKRACIE?

Ladislav Mohelník:

Bez většího zájmu veřejnosti už nějakou tu desítku let probíhá údajně i na Ostravici nesmiřitelný konflikt stoupenců kryptokracie  a mediokracie. Mnozí místní zastupitelé možná ani netuší, čeho jsou vlastně oběti, když před ně předložíme cizí slova, která  činí problémy nejen nevzdělanému, ale často třeba i vysokoškolsky vzdělanému politikovi. Problém s nimi může mít každý, protože tak jako se obsah všech pojmů v každém jazyce v závislosti na čase mění, mění se i obsah dvou uvedených složenin, založených na staré řečtině, ze které se tyto pojmy dostaly přes latinu do moderní angličtiny a tím i do češtiny.  Můžete konfrontovat svůj názor v odpovědi na otázku z titulku, jaký systém u nás vlastně vládne. Demokracie je z celostátního nadhledu politického seniora z vlivného okruhu Zemanových harcovníků vyloučená dopředu tím, že se o ní při hledání odpovědi na uvedenou otázku ani nezmiňuje. U toho zůstanou také moje poznámky, protože to je to jediné, v čem s ním je možno i bez hlubšího zkoumání nejen ostravických poměrů souhlasit.

Slovník cizích slov na internetu se někdy může docela podstatně mýlit. Ke slovu kryptokracie naprosto mylně uvádí, že jde o vládu soudů. Pan Václav Jamek na tento zavádějící výklad zareagoval a v komentáři upřesnil, že jde o skrytou vládu. Protože jako architekt vím, co je to krypta, že jde o skrytou, podzemní část chrámu, ve které jsou k poslednímu odpočinku ukládáni k věčnému nerušenému klidu mocní tohoto světa, zatímco prostý plebs se proměňuje v prach na hřbitově za pouhých pár let laciného pronájmu. Vím také, že tato dvě česká slova, skrytá vláda, skutečně lépe vyjadřují podstatu kryptokracie, ale k vyjádření toho, co se okolo nás dnes děje rozhodně ještě nestačí.  Jaroslav Bašta se ve svém blogu  ze dne 14. 11. 2011 v Lidovkách.cz tomuto pojmu věnuje poměrně rozsáhle. Hned v názvu si klade otázku,  „Vládne nám mediokracie nebo kryptokracie?„. Pokud nějaký Ostravičan trochu to politické dění okolo sebe sleduje, ví dobře, že pan Bašta není v této oblasti ani neznámý, ani nezkušený. Jeho stručný životopis to každému může snadno připomenout. Je pravděpodobně i velice skromný, protože to že byl členem Zemanovy vlády bez portfeje a zastával funkci velvyslance v Moskvě a Kyjevě, zde uvádí jen v té nejobecnější diplomatické podobě. Možná, že ani nejde o skromnost, ale že na to raději ani nechce příliš upozorňovat, protože jeho názor je po ukončení politické kariéry očividně „vyzrálejší“, a bohužel ještě mnohem dál od pravdy, než v dobách kdy se hřál na „socanském“ výsluní. Citujme jeho definici kryptokracie z doby, kdy ve jménu boje proti korupci právě vznikalo ANO. Bašta doslova říká:

Tím se konečně dostávám k vysvětlení použití slova kryptokracie v názvu článku. Ten, kdo anonymně z pozadí manipuluje českou politikou, svých cílů paradoxně dosahuje zveřejňováním utajovaných informací. Na rozdíl od částečně neúspěšného pokusu o mediokracii, tento rafinovaný tah je v civilizovaném světě doposud nepoužívaný, jde o český unikát.

Zajímavé, dokonce velmi zajímavé co Bašta objevil, ale bohužel opět jen zavánějící jako vyzrálé olomoucké syrečky. Je samozřejmě již dosti podstatný rozdíl mezi kryptokracii a kryptokratem. Rozdíl srovnatelný s rozdílem mezi vejcem a slepicí, který nemůže exaktně myslící člověk  usilující o pochopení sdělované definice opomenout. Chybně Bašta nachází specifikum české politiky, český unikát, ve zveřejňování utajovaných informaci. To je pouze jeho hluboký omyl, protože v politickém střetu, ve kterém probíhá skutečný boj o veřejné mínění, je toto zveřejňování onoho utajeného naopak podstatou každého poctivého politického boje, protože jeho mnohém horší formou, se kterou se rovněž nesetkáváme jen u nás je naopak zveřejňování utajovaných desinformaci. O žádné specifikum nejde a politici to dnes dokonce moc dobře ví v současnosti dokonce už v celé socialistické Evropě. Že se to odehrává velmi často anonymně je u nás skutečně hodně rozšířené, ale opět ne specifické, o žádný český unikát rozhodně nejde. Zdá se tedy spíše, že Baštovo vysvětlení aktuálního pojmu nepřineslo pro pozorného čtenáře, vzdor Baštově aktivní osobní účasti na konferenci pořádané Prague College, vůbec nic nového. A přece, jsme se něco dověděli. Dověděli jsme se, že jeho přednáška, která zůstala víceméně utajená, protože nikoho z novinářů přirozeně moc nemohla nadchnout, měla ve skutečnosti nepochybně výstižný název: Přes mediokracii ke kryptokracii – Tak to utajíme, abychom to mohli zveřejnit! Dověděli jsme se tím, jaký nepořádek má v hlavě vysoký důstojník tajné státní bezpečnosti v penzi. Dokonce jsme se mimoděk dověděli také to, na jaké pavědecké úrovni se odehrávají na některých politicky profilovaných vysokých školách konference, dověděli jsme se, jak si současný politik v záloze představuje definitivní ututlání nemravnosti spojených například s tzv. opoziční smlouvou. Ta byla nejen Zemanovým a Klausovým, ale zjevně také dílem k jehož zdaru přispěl osobně. Také on s ní zaneřádil slaboučký zárodek demokracie v České republice, a ani on už dnes nemá a nemůže mít pod kontrolou zhoubné bujení, které do společnosti zaseli. Tento nedemokratický systém zajistil další pokračování skryté vlády a současně i mlčení opozice. Tento systém vedl nakonec ke krizi, nebyl vůbec schopen a ochoten odolávat nikoli především vnějším vlivům, nýbrž dodnes není schopen odolávat především vnitřním vlivům. Proto je jeden z nejčitelnějších ukazatelů, jemuž dobře rozumím, prosperita stavebnictví, stále na dně, přestože už se na nás hrnou krize další, bez skutečné konjunktury. Proto nám senior Bašta asi i po mnoha létech klade pravdu zatemňující otázky, jako by skutečným problémem ve společnosti byli mocichtiví novináři zneužívající nějakých jedinců tajné služby k publikaci něčeho, co mělo zůstat utajeno. Názvem své přednášky se Bašta pokusil být nepochybně vtipný. Pokusme se být ještě vtipnější, parafrázujme ji. Obraťme jeho název prostým zrcadlem odhalujícím politickou pravdu jako v té pohádce. Co kdyby ten název přednášky byl poněkud jiný: Od demokracie ke kryptokracii a mediokracii – Tak to utajíme, abychom to nemuseli zveřejnit. Pro studenty by to sice nebylo tak podbízivě atraktivní, ale o to pravdivější. Slovo demokracie je i přes mnohé pohrdání prostě nezbytné vyslovit alespoň proto, abychom dali najevo, že tady ve skutečnosti byla na naší cestě ještě i jiná možnost než skrytá vláda a všeobjímající propaganda fízlů. Demagogie původního názvu spočívá především ve vynecháni demokracie a současně v tom, jako bychom se na cestě pokroku pohybovali od jednoho zla k druhému. To samozřejmě neodpovídá ani tomu co jsme prožili, ale neumožňuje nám to ani minimální vizi toho co nás čeká. Prostě hloupost a současně vychytralost, jejímž kryptokratickým cílem je prodloužení platnosti nepsaných pravidel opoziční smlouvy a důsledkem je odkládaní ukončení vleklé krize indikované nejlépe stavem stavebnictví, a zabránit odstranění nádoru jimž je bohužel všeobjímající korupce. Dokud se budou politické strany pod dojmem beztrestnosti na základě opoziční smlouvy podepisovat pod takové zvrhlosti jako je řádově desetinásobně nadhodnocený orloj v Brně, může si pan Bašta svoje rozumy o křivdách na státní byrokracii a o objektivitě naších soudů vykládat tak maximálně Onderkovi nebo Haškovi. Jejich někdejší voliči už ví své. Skrytá vláda a vláda medii je nutně projevem jednoho a téhož svrabu, do kterého se nás jak skryté, tak zjevné pochybné elity pouze trvale snaží dostat, ale bez voličů se zatím pořad neobejdou. Poslední americké prezidentské volby naopak ukázaly, že i průměrně inteligentní volič se dokáže na Baštovo fantazírování o mediokracii úplně vykašlat.

Na příkladu Ostravice je možno rozmetat ještě jednu Baštovu tézi, která nakonec pod Sobotkovou a Zemanovou taktovkou dosáhla dimenze, která se ještě v době její publikace nezdála být reálnou. Sobotka si nejspíš pod dojmy z podobných zdrojů, které představuje Baštův blog pěkně naběhl, když pro sebe učinil závěr, že vše už je odpuštěno, a že je nejvyšší čas jít do koalice s nemravnou KSČM. Na této idiocii prohlášené  několik měsíců před volbami může snad KSČM nějaké to procento vydělat, ČSSD však musí minimálně několik procent opět ztratit. I Zemanovi se může při veškeré jeho zkušenosti v blížící se prezidentské volbě vymstít to, že při udělováni státních vyznamenání začal „napravovat“ skutečnost, že ani Klaus, ale ani Havel udavačské choutky veřejně příliš neoceňovali. Zeman zřejmě dospěl k závěru, že jeho voliči to ocení. Průkopníkem obdobných úvah o politické naivitě českých voličů se stal i Jaroslav Bašta, který dospěl k závěru, že je musí poučit:

Nu, a u nás ve stejné době nadto docházelo k nejprve živelnému, následně pak právně korektnímu zveřejňování tajných materiálů tajné policie totalitního státu. Pro úplné pochopení politického rámce těchto aktivit je třeba znát, že ještě před svým zánikem Státní Bezpečnost podrobila svou dlouholetou informační produkci svérázné redakční úpravě. Materiály rozdělila na tři části – jednu zachovala, druhou zničila a třetí odvezla za hranice. I tak (či právě proto?) se svého času nekomentované seznamy jmen staly nejpopulárnější českou literaturou.

Nepochopil, ale bohužel nejspíš ani pochopit nechtěl, že lidé tu jeho nejpopulárnější českou literaturu nevnímali jako projev poctivého talentu, ale jako více či méně spolehlivou informaci, která teprve se znalostí konkrétních životních příběhu začíná ve svých souvislostech dávat mnoha událostem hlubší význam, začíná některé mnohdy i velmi vážné události jednoznačně vysvětlovat, aniž by musela nastat jakákoliv křivda vyplývající z léček nastražených STB.  Naopak pouze při co nejrozsáhlejším zveřejnění všech spisů a informaci může vyplynout na povrch pravda, která může mít očistný účinek, přestože by někdy mohla být i hodně nepříjemná. Rozdělení naší současné společnosti na naduté kryptokraty a pokorný plebs je důsledkem kontinuity založené  hluboko v komunistickém režimu. Ani na Ostravici media díky své diverzifikaci nikomu ve skutečnosti nevládnou. Pouze v některých případech slouží nemravným kryptokratům a jejich pohrobkům, kteří se ani neumí pod svými mediálními projevy slušně podepsat. http://www.obec-ostravice.cz/


Vládne nám mediokracie nebo kryptokracie?
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Sebevrazedna-evropska-politika-hrozi-obcanska-valka-Nase-zeme-se-stala-kolonii-Bez-ohledu-na-politicke-nazory-Jaroslav-Basta-prinasi-toto-poselstvi-494299
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Treba-Juncker-typicka-ukazka-zdegenerovane-byrokracie-Jaroslav-Basta-pise-o-tom-jak-se-dejiny-opakuji-494546
http://wayback.webarchiv.cz/wayback/20150210025157/http://zvedavec.org/komentare/2011/12/4750-vaclav-havel-zbaven-postmoderni-aury.htm
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Pod-ochranou-CSSD-vyrostla-nebezpecna-hydra-pise-Ovcacek-499156
http://www.freeglobe.cz/Articles/1443-dalsi-svedectvi-jiriho-wolfa-17-listopad-byla-akce-stb.aspx

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Wolf

http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/politika/basta-jak-ukazuje-vyvoj-tak-nasi-politici-pokracuji-v-destrukci-statu/

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ke-konfliktu-s-ruskem-uz-dochazi-jsme-za-hranou-studene-valky-tvrdi-byvaly-diplomat-basta-44442

 

2 comments

Leave a Reply

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..